REKLAMNÉ PREDMETY

Ak máte záujem o dodávku reklamných predmetov, môžete si vybrať
v E-SHOPE a prostredníctvom neho zaslať dopyt
http://tampoprint.e-present.eu


Róbert Nemec TAMPO-PRINT
Bartoňova 6, 811 03 Bratislava, Tel./fax: 00421 02 5441 5583, Mobil: 00421 903 466 328, e-mail: info@tampoprintnemec.sk, www.tampoprintnemec.sk